Projekts Mācoties no dabas

Oficiālā lapa

 

Ieteikt

Par projektu

Mēs dzīvojam neilgtspējīgā pasaulē. No gada gadā pieaug dabas resursu izmantošana ekonomikas attīstībai un preču ražošanai. Mēs vairs nevaram turpināt mūsu vajadzību un vēlmju apmierināšanu bez nozīmīgām mūsu ikdienas dzīves veida un patēriņa izmaiņām. Nepieciešams veicināt mācīšanos, kas var mainīt ne tikai mūsu dzīvesveidu, bet arī ekonomiku un biznesu. Daba ir ilgtspējīga: efektīvi pārstrādā atkritumus, izmanto atjaunojamo saules enerģiju, ir noturīga pret negaidītām pārmaiņām, pielāgojas jauniem apstākļiem, tai piemīt pašregulācija. Īstu zaļo ekonomiku un sabiedrību raksturo tādas pašas pazīmes. Šo pieeju daudzviet jau izmanto biznesā, piemēram, Interface, Nike, Wal-Mart, radot nepieciešamību pēc tāda paša veida izglītības. 
Projekts Mācoties no dabas (MnD) piedāvā unikālu pieeju, kā sasniegt šos mērķus.Sadarbojamies ar skolotājiem un skolēniem, piemērojot mācību procesu reālās dzīves problēmu risināšanai un attīstot prasmes, kas nepieciešamas videi draudzīgai ekonomikai un sabiedrībai.
Projekts noris 6 valstīs, aptverot 180 skolas, 600 skolotājus, 7500 skolēnus.
Projektu Latvijā koordinē Bērnu Vides skola.
Projektu līdzfinansē ES Mūžizglītības programma/Comenius.Skolotāju seminārus Latvijā līdzfinansē Latvijas Zaļais punkts.

Plašāk par projektu šeit