Lazurits S

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 1

Rekvizīti

Nosaukums SIA Lazurīts S

Reģistrācijas datums: 14.11.2011

Reģistrācijas Nr. 40103480667

Juridiskā adrese Tālavas gatve 5-7, Rīga, LV-1029

Faktiskā adrese Kr. Barona iela 136A, Rīga, LV-1012

Kontakttālruņimob.tālr. 2 0483773 / fakss nr. 6 7809119

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV40103480667

E-pasts lazurīts.s@inbox.lv; lazurīts-s@ltk.lv

Banka: Swedbank

Kods HABALV22,

Konts:LV31HABA0551031799745