Biogrāfija

Kopa “Lāns” ir dibināta 1999. gadā un debitējusi folkloras festivālā “Baltica -2000”, kā arī veiksmīgi startējusi visās festivāla folkloras kopu skatēs un piedalījusies visos Latvijā notikušajos „Baltikas” festivālos. Kopa ir muzicējusi neskaitāmos tautas mūzikas koncertos, piedalījusies dažādos folkloras pasākumos un organizējusi sadraudzības vakarus ar citām latviešu folkloras grupām savā „mājvietā” ktmc „Ritums”. "Lāna" muzicēšana ir dzirdama dažādos tautas mūzikas izlašu albumos, bet 2007. gada vasarā kopai ir iznācis pašai savs albums "LĀCENES UN KAZENES" (izdevējs - kmc "Lauska").
“Lāns” spēlē autentiskus skaņurīkus, apgūst un izkopj tradicionālo dziedāšanas manieri. Kopu var pazīt pēc kokļu, vijoles un divstīdža(ģīgas) dominantes. Dziesmas faktūras modelēšanai izmanto arī stabules, dūdas, vargānus un dažādas perkusijas( ritma skaņu rīkus). Kopas dalībnieki neuzlūko izmantoto muzikālo folkloru kā jēlmateriālu, piešķir tai nenoliedzamu pašvērtību, taču mūsdienu vērtību spektrs, urbanizētā vide pieprasa savu motivētu attieksmi, to, kā uzskata “Lāns”, var meklēt latviešu tradicionālajai estētikai(senajam pasaules uzskatam) mijoties ar šīsdienas folkloras lietotāja radošu asociāciju plūsmu; šie krustpunkti arī ir tie, kurus konfrontējot veidojas jauni, nenonivelēti un pasauli apliecinoši priekšstati.

Dalībnieki

Katrīna

vijolē, blokflautē, dzied

Rasa -

spēlē dūdas, stabulē, dzied

Dagnija

koklēdziedbungounvēlšoto...

Ruta

divstīdžo, stabulē, spēlē dūdas, dzied

Tuvākie pasākumi

Atvērt jaunā logā

Mūzika

Uzaicini sekot mūziķa profilam