Labo Cilvēku Klubs

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 3

Jaunumi

Lasīt senākus ierakstus

Runā

  Par šo profilu

  Ja uzskati sevi par labu cilvēku, un cilvēciskās vērtības Tu turi augstāk par visām citām vērtībām, šis klubs ir īstā vieta, kur satikt sev līdzīgos un kopā darītu labas lietas.

  Mūsu mērķi

  1.Sociālās aprūpes un sociālā atbalsta sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām;

  2.Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana latviešu diasporā ;

  3.Cilvēku garīgās izglītības veicināšana un attīstība;

  Mērķu īstenošanā Nodibinājums:

  1.Sadarbojas ar Latvijas Republikas, kā arī starptautiskajām sabiedriskajām

  organizācijām un pašvaldībām;

  2.Nepieciešamības gadījumā iegūst kustamo un nekustamo īpašumu, veic

  saimniecisko darbību sava īpašuma uzturēšanai un izmantošanai, kā arī citu

  saimniecisko darbību Nodibinājuma mērķu sasniegšanai;

  3.Pulcina Nodibinājuma ziedotājus, brīvprātīgā darba veicējus un citas

  ieinteresētās personas, rīkojot konferences, seminārus, diskusijas , kutūras un

  izklaidējošos pasākumus, ekskursijas, nometnes, u.c. ;

  4.Veido pastāvīgās komisijas vai darba grupas dažādu jautājumu risināšanai un

  uzdevumu izpildei;

  5.Organizē, vada un piedalās dažāda veida projektu sagatavošanā un īstenošanā;

  6.Izveido, reģistrē un uztur Nodibinājuma interneta mājas lapu;

  7.Veido un izplata audio, video un drukātos materiālus saistībā ar Nodibinājuma

  darbību;

  8.Veic citas darbības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, kas nav pretrunā ar

  likumu.