GFK

Oficiālā lapa
Ieteikt
 2

Jautājumi un atbildes

Kur iespējams studēt pabeidzot studijas Grāmatvedības un finanšu koledžā?
Pēc 1. līmeņa augstākās izglītības iegūšanas mūsu koledžā Jums ir iespēja turpināt studijas 2. līmeņa augstākās izglītības mācību iestādēs. Koledža ir noslēgusi sadarbības līgumus ar šādām izglītības iestādēm:


Rīgas Tehnisko univesitāti;
Rēzeknes Augstskolu;
Latvijas Lauksaimniecības universitāti;
Transporta un sakaru institūtu;
Biznesa augstskolu "Turība";
Daugavpils universitāti;
Vidzemes augstskolu;
Banku augstskolu;
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu;
Baltijas Starptautiskā akadēmija;
Ekonomikas un kultūras augstskola;
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola.
Kādas ir pirekšrocības studējot Grāmavedības un finanšu koledža?
- Iegūt augstāko profesionālo izglītību īsā laikā un saņemt valsts diplomu;
- Ērta studiju vieta: pašā Rīgas centrā un tuvu Jūsu dzīves vietai - visos Latvijas reģionos;
- Studiju maksа – no Ls 59.00 līdz Ls 74.00 mēnesī; Ls 350.00 – Ls 442.00 par 1 semestri (2010. gadā);
- Iespēja saņemt studiju kredītu, jo visas koledžas studiju programmas ir akreditētas;
- Iespēja iegūt starptautisko sertifikātu “BUSINET”, kas ir atzīts ES;
- Iespēja bezdarbniekiem ar augstāko vai nepabeigto augstāko izglītību bezmaksas paaugstināt izglītības līmeni vai pārkvalificēties ar Nodarbinātības Valsts aģentūras starpniecību, izmantojot ES fondus.
- Iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus (Matemātikā, Svešvalodā, Informātikā un grāmatvedības pamatos).
- Kursu beidzējiem studiju laikā tiek piedāvāti atvieglojumi.
- Vidējo un profesionālo izglītības iestāžu absolventiem, kuriem ir iegūta kvalifikācija uzņēmējdarbības vai grāmatvedības jomā piedāvājam studiju maksas atlaides.
- Speciāls piedāvājums tiem, kas vēlas iegūt otru augstāko izglītību – studijas pēc individuāla saīsinātā plāna;
- Studentiem tiek piedāvāta iespēja izmantot dienesta viesnīcu.