Kurzemes Biznesa inkubators

Oficiālā lapa

 

Ieteikt

Par KBI

Kurzemes Biznesa inkubators savu darbību uzsāka 2009. gada sākumā Liepājas Universitātes telpās. Šobrīd inkubatora galvenais centrs atrodas Liepājā, Vecajā ostmalā 40, bet reģionālie centri Kurzemes lielākajās pilsētās - Kuldīgā un Saldū.

Biznesa inkubatora ideja ir veidot veiksmīgus uzņēmumus, kuri ir spējīgi darboties patstāvīgi un ir finansiāli dzīvotspējīgi. 

Mūsu galvenie mērķi ir:
- veicināt sadarbību starp izglītības un zinātnes institūcijām no vienas puses un ražošanu no otras puses;
- veicināt jaunu tehnoloģisku un uz zināšanām balstītu produkciju ražojošu mazo uzņēmumu veidošanos;
- veidot kontaktus starp pētnieciskām laboratorijām un rūpniecību;veicināt mazo uzņēmumu starptautisko sadarbību ar nolūku ražot augstas kvalitātes konkurētspējīgus produktus un radīt jaunas darba vietas kvalificētiem speciālistiem un pētniekiem;
- veicināt inovācijai atvērtas sabiedrības veidošanos.

Kurzemes Biznesa inkubators sekmē jaunu komercializējamu ideju un uzņēmumu rašanos un attīstīšanos, piedāvājot jaunajiem uzņēmējiem uz atvieglotiem nosacījumiem kvalitatīvu infrastruktūru un biroja pakalpojumus, kompetentas konsultācijas biznesa attīstības, finansēšanas un organizēšanas jautājumos, kā arī efektīvu sadarbības tīklu ģenerēto ideju noietam.


gal_106780328_middle