Ideālā Valsts

 

Ieteikt

Runā

    Par šo profilu

    Masu informācijas līdzeklis "Ideālā Valsts"
    Reģistrācijas Nr. 000740369
    "Ideālā Valsts"saturiskā ievirze un uzdevumi: Publicēt informāciju par Valstu darbības mehānismiem. Rosināt, veidot un uzturēt diskusiju par Ideālās Valsts mehānismiem un to realizāciju.