Biznesa Konsultācijas

Oficiālā lapa
Ieteikt

Jautājumi un atbildes

Kādos ārpakalpojumos Jūs esat specializējušies
1. Profesionālas konsultācijas biznesa attīstības sfērā, kvalitātes vadībā, inventarizācijā, auditā.
2. Konsultācijas un daudzfunkcionālu projektu izstrāde ar stratēģisku un ilgtermiņa prioritāti (tai skaitā plānu izstrāde un ieviešanas pamatnostādnes izstrādāšana un uzraudzība). Novitātes un to ieviešana biznesa attīstības un konkurēt spējas uzlabošanai ar novitāšu palīdzību. Biznesa konkurēt spējas plānu izstrāde, dažādu profilu biznesa ideju ģenerācija to pamatotības analīze.
3. Novērtēju iekšējo uzņēmuma darbības efektivitāti, sniedzot priekšlikums tās uzlabošanai.
4. Biznesa ideju novērtēšana pēc to ilgdzīvotības indeksiem.

Pie mums var vērsties ne tikai uzņēmumi bet arī privātpersonas, studenti un citi interesenti

info@biznesakonsultacijas.lv