Deju kopa "Bandava"

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 4

Stāsts par mums

Par Bandavu senāk dēvēja zemi starp Skrundu un Zemgali. Nu jau daudzus gadus tā sauc Saldus vidējās paaudzes deju kopu.
Deju kopa „Bandava” izveidojās 1986. gadā izaugot TDA „Kursa” dejotājiem.
„Bandavai” ir bijuši divi vadītāji. No pašiem pirmsākumiem tas bija Agris Sīlis, bet kopš 2008. gada – horeogrāfe Santa Laurinoviča.
Te nu mēs esam – tie, kas dejo kopš dibināšanas un tie, kas pievienojušies vēlāk vai arī atgriezušies pēc īsāka vai garāka pārtraukuma, vārdu sakot, visi, kam deja kļuvusi par dzīvesveidu.