Latvijas Motosporta federācija

Oficiālā lapa
Ieteikt
 11

Vērtības, Misija, Vīzija

Vērtības:

Uzticamība – Licencēšana, likumdošanas vides un juridisko jautājumu sakārtošana, mantotās motosporta vēstures saglabāšana.

Drošība– drošs atbalsts, drošība trasēs, tiesnešu, treneru un sportistu apmācība un instruktāža, sacensību kvalitātes standarti.

Enerģija– LaMSF ir motosporta, triāla un motociklistu kustības dzinējspēks Latvijā, finansējuma un atbalstītāju piesaiste.

Attīstība– motosporta un triāla attīstības stratēģijas izstrāde un realizācija, motosporta un triāla pieejamības un popularizēšanas veicināšana, jauniešu un bērnu piesaistīšana, profesionālo sportistu izaugsmes veicināšana.


Misija: 
Mēs rūpējamies par Latvijas motosporta, motociklistu un triāla kustības attīstību, uzraudzību, nacionālo un starptautisko čempionātu organizēšanu un interešu pārstāvniecību starptautiskā mērogā.

Vīzija: 
LaMSF ir Latvijas Motosporta un motociklistu kustības dzinējspēks, vienīgā oficiālā organizācija Latvijā ar tiesībām organizēt nacionālā un pasaules līmeņa motosporta čempionātus Latvijā, ar tiesībām definēt motosporta kvalitātes standartus, apmācīt un licencēt sportistus un tiesnešus, kā arī kontrolēt sacensību norisi atbilstoši LaMSF noteiktajiem kvalitātes un drošības standartiem.

txt_114768_