skijoringforums

Ieteikt
 2

Nolikums - 2016

2016. gada Rīgas bērnu un jauniešu atklāto skijoringa meistarsacīkšu

N O L I K U M S

I. Mērķis un uzdevumi

1. Veicināt bērnu un jauniešu – mopēdistu un slēpotāju iesaistīšanos Latvijas nacionālā sporta veida – skijoringa sacensībās.

2. Noskaidrot labākos dalībniekus.                

   II. Laiks un vieta

3. Sacensības notiek no 2016.gada 16. janvāra līdz 3. aprīlim Saules akmens trasē. Reģistrācija, tehniskā apskate un treniņi no plkst. 10.00. Starts plkst. 12.00.

datums

mēnesis

  

16.

17.

23.

24.

30.

31.

janvāris

6.

7.

13.

14.

20.

21.

27.

28.

februāris

5.

6.

12.

13.

19.

20.

26.

27.

marts

2.

3.

      

aprīlis


4.  Rezerves trases: Mārezers pie Cieceres ielas, „Kaņieris” (Kaņiera ielā 15),  Mazā Daugava (pie Doles ielas), Lucavsalas parka piekraste (pie Laivu ielas); Gaiļezers, Titurgas ezers (Baloži), Jaunmārupe.

5.  Treniņi – 2.,9.,16.,23. februārī, 1.,8.,15., 22..,29. martā kādā no 4.punktā minētajām trasēm (iepriekš informējot dalībniekus pa 17.p. minētajiem informācijas kanāliem).

III. Organizatori

6. Sacensības rīko Tehniskās jaunrades nams "Annas 2". Sacensību galvenais tiesnesis –  A.Briedis.

IV. Dalībnieki

7. Sacensībās piedalās skolu un ārpusskolas iestāžu bērnu un jauniešu komandas (6 – 25 g.v.) un pieaugušo komandas – lielajā un mazajā tautas klasē, lielajā un mazajā meistarklasē, kvadraciklu klasē, atklātajā klasē, „Cerību klasē”, moto ātrumsacensībās ledusceliņā.

8.  Nepieciešamības gadījumā var tikt veidotas papildus klases.

9.  Inventārs: tehniskā kārtībā esoši motocikli, motorolleri, mopēdi, elektromotocikli (bez radžotām riepām un pretslīdes līdzekļiem), slēpes, 4 – 6 m gara virve (atļauts ik pa metram iesiet mezglus), cimdi, ķiveres, aizsargbrilles (ja ķiverēm nav atvāžamo caurspīdīgo aizsargu). Meistarklasēs atļauts lietot tikai krosa riepas.

     V. Programma.

10. Visās grupās sacensības notiek 20 minūšu braucienā ar kontrollaiku 8 minūtes pēc līdera finiša. Tiesneši var mazskaitliskas grupas apvienot kopīgos startos.

VI. Vērtēšana

11. Ieskaita visu kontrollaikā iekļāvušos dalībnieku rezultātus, kurus nosaka pēc veikto apļu  skaita un finišēšanas kārtības.

12. Kopvērtējumu nosaka pēc visos braucienos iegūto punktu summas saskaņā ar tabulu. 


Vieta1.2.3.4.5.6.7.8.
Punkti25171513111098
Vieta9.10.11.12.13.14.15. 
Punkti7654321 
 

      VII. Apbalvošana

13. Posmos un kopvērtējumā 1.– 3.vietu ieguvušās komandas apbalvo ar diplomiem un balvām. Par apbalvošanas norises laikiem dalībnieki tiek informēti iepriekš pa 17.p. minētajiem informācijas kanāliem.

VIII. Pieteikumi

14. Iepriekšējus pieteikumus jānosūta uz e-pastu:skijorings-riga@inbox.lv līdz sacensību nedēļas piektdienai plkst. 21.00 vai jāpiesaka pa tālruni 29511925. Pieteikuma veidlapa atrodama http://www.ritenvasara.lv/nolikumi_rezultati  Sacensību dienā dalībniekam jāreģistrējas sekretariātā.

IX. Cita informācija

15. Par dalībnieku veselības stāvokli atbildīgi paši dalībnieki, nepilngadīgiem dalībniekiem – viņu vecāki, iesniedzot rakstiskas atļaujas.

16. Rīkotāji nodrošina starta numuru koordināciju.

17. Klimatisku sarežģījumu gadījumā sacensības tiek pārceltas uz rezerves trasēm, informējot par to dalībniekus līdz iepriekšējās dienas pirms sacensībām plkst.15.00 http://www.draugiem.lv/2014/ (pieejams visiem neatkarīgi no reģistrācijām); https://www.facebook.com/R%C4%ABgas-Skijorings-668824329828026/?ref=hl vai e-pastā.

18. Par transporta novietošanu neatļautās vietās atbild dalībnieki.

19. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasības.

20. Sacensību rīkotāji nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

_______________

A.Briedis - 29511925; skijorings-riga@inbox.lv