Ieteikt
 364
Profila verifikācija
PALĪDZĪBA
Esi digitāls un īsts!

Verificē profilu izvēloties kādu no četrām iespējām:

Draugiem.lv vienmēr lepojies ar mūsu cilvēkiem, kas nav anonīmi interneta komentētāji. Mēs esam reāli cilvēki ar īstiem vārdiem un uzvārdiem. Mēs esam digitāli un īsti, neslēpjamies aiz svešām bildēm vai vārdiem. Mēs esam par Latviju, kurā dzīvo gudri, godīgi un atvērti cilvēki – arī internetā.

Esi sveicināts jaunajā laikmetā, kas sākas šeit – Latvijas internetā! Apstiprini savu profilu un iegūsti Draugiem ID.

Kas ir profila verifikācija? Kas ir Draugiem ID? Kā verificēt manu profilu?

Kas ir profila verifikācija?

Apstiprinot jeb verificējot sava profila īstumu, Tu oficiāli apliecini savu identitāti Draugiem.lv. Profilu vari verificēt, izmantojot savu personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas karti (eID karti) vai arī ar kādu no piedāvātajām banku autentifikācijām. Tā Tu palīdzi veidot drošu un atklātu komunikāciju interneta vidē bez viltus profiliem.

Kas ir Draugiem ID?

Līdz ar verifikāciju Tu iegūsi Draugiem ID – zaļu ikonu pie profila, kas garantē, ka personas vārds un uzvārds ir īsts. Laika gaitā ar Draugiem ID varēsi pilnīgi droši saņemt dažādus personalizētus pakalpojumus internetā, piemēram, veikt balsojumus citās vietnēs.

Kā verificēt savu profilu?

Kas ir eID karte?

Personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID karte) ir personu apliecinošs dokuments, kas Tev noder savas identitātes apliecināšanai klātienē un internetā (var būt nepieciešami abi PIN kodi), dokumentu elektroniskai parakstīšanai un ceļošanai. Apmeklē www.latvija.lv sadaļu „ē!”, lai uzzinātu vairāk par e-pakalpojumiem un to lietošanu.
Piesakies eID kartei jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā un lūdz aktivizēt e-parakstu (to var izdarīt bez maksas, arī kartei, kas izsniegta iepriekš). Lasīt vairāk.
Veic dažus soļus, lai sagatavotu datoru profila verifikācijai, kā arī turpmākai e-pakalpojumu un e-paraksta lietošanai.
Verificē profilu un esi drošs! Verificējot profilu, Tu apliecini savu identitāti, kā arī vari būt drošs, sazinoties ar citiem verificētu profilu lietotājiem.

Izmanto Draugiem ID iespējas

Nesen savu profilu verificējuši:

Marta
11. okt 22:05
Inga
11. okt 14:50
Līga
11. okt 11:14
Maigonis Korenkevičs
10. okt 18:55
Ainārs
10. okt 12:22
Edgars
8. okt 22:41
Astra
8. okt 20:42
Iluta
7. okt 19:46
Jeļena
7. okt 13:59
Laima
5. okt 20:22
Silvija
5. okt 14:36
Kristīne
5. okt 02:23
Gita
3. okt 21:43
Evika
3. okt 19:26
Iveta
3. okt 14:25
Dzintars Smilga
3. okt 13:54
Kārlis
3. okt 07:25
Anita
3. okt 07:18
Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 "Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai" finansējumu
Konsultācijām par verifikāciju un Draugiem ID

PALĪDZĪBA UZDOT JAUTĀJUMU

Konsultācijām par e-paraksta lietošanu un datora sagatavošanu darbam:

eparaksts@eparaksts.lv 67018989