Pasākumi

Pasākumu organizē

Laimīgās Mākslas Muzejs

Galleria Riga (Dzirnavu iela 67 7.stāvs) 300m2 100 krēsli WIFI 
WEB TV, AUDIO VIDEO 13-22 bez brīvdienām 
Rīkojam septīto gadu vairākas jaunas izstādes mēnesī no kaimiņvalstu un Latvijas Mākslinieku u...

Joela Pommerata lugas "Šis bērns" lasījums HAPPY ART MUSEUM

Sestdien, 18. martā
19:00
Ieteikt

Pasākums ir beidzies!
Joela Pommerata lugas "Šis bērns" lasījums 18. martā HAPPY ART MUSEUM/Galleria Riga
http://HappyArtMuseum.co 19.00
https://www.ticketshop.lv/site/events/vi…

Art-platforma STADIA piedāvā jaunu projektu – Čitka. Tie ir pasaules labāko mūsdienu dramaturgu lugu publiskie aktieru lasījumi – vairāk nekā aktuālais formāts šodienas teātra dzīvē daudzās pasaules valstīs.
https://www.facebook.com/events/17555849…
Kā pirmo lugu, aktieri nolasīs franču dramaturga Žoela Pomrā darbu “Šis bērns”.
Žoels Pomrā – ir jauns vārds mūsu teātra telpā. Tikmēr savā dzimtenē – Francijā – viņš ir viens no vispieprasītākajiem režisoriem un dramaturgiem, kas veiksmīgi apvieno abas šīs profesijas.
Luga “Šis bērns” pieder tik populārai šodien dokumentālu drāmu kategorijai, kad autora lomā uzstājas nevis cilvēks, bet sabiedrība, tas ir, pati dzīve. Satiekoties ar sievietēm no Francijas nomalēm un runājot ar viņām par to, kas ir mūsdienu ģimene un kas tas ir – būt vecākiem, Pomrā apkopoja šīs sarunas, un sanāca luga, kas sastāv no vairākiem ģimenes konfliktiem, kuriem nav teritoriālās un nav laika nozīmes – vienmēr un visur tik pārmērīgi līdzskanīgā “tēvu un dēlu” tēma.


“Čitka” ir jauns un ļoti aktuāls mūsdienu skatuves formāts. Šodienas izrādēs interpretācija bieži vien dominē pār materiālu, mainot jēgu un liekot uzsvarus tā, lai skatītājam nepaliek iespējas izlauzties cauri režisora un aktieru interpretācijām pie sākumavota. Par ko tad stāsta autors? Lai to izprastu, nepieciešams paņemt tekstu un vienkārši to izlasīt, neko nepievienojot un neatņemot, cenšoties maksimāli precīzāk ievērot autora piezīmes, aprakstus un domas gājienu. Mēģināt to darīt “no sevis”, bez maskām, emocionāli un ticami.
Nākotnē, STADIA aktieri kopā ar režisoriem gatavojas “Čitkas” formātā nodemonstrēt skatītājam veselu labāku lugu virkni no mūsdienu pasaules dramaturģijas krājumiem.
Ilgums: 1 stunda 20 minūtes
Valoda: krievu
Ieteicamais vecums: 16+
Žoela Pormā lugas “Šis bērns” Čitka notiks 18.martā Happy Art Museum telpās (t/c Galleria Riga, Dzirnavu iela 67, 7.stāvs). Sākums 19:00.
Pēc – saruna ar skatītāju, diskusija un pušu viedokļa apmaiņa.
Kā arī gribam. lai Jūs pievēršat uzmanību uz to, ka sēdvietas uz izrādēm nav numurētas un zāles plaņs nes tikai informatīvo nozīmi. Atnākot uz izrādi, Jūs varēsiet sēdēt jekurā brīvā vietā. Mūsu zālē no visām vietām izrāde ir redzama vienādi labi.
Sincerely, CLUB STAGE for YOUR EVENT
Ltd."HAPPY ART MUSEUM” @ http://www.HappyArtMuseum.co
GALLERIA RIGA Dzirnavu 67/7 level happyartmuseum@gmail.com
ART RIGA FAIR http://ArtRiga.com info@Artriga.com
DAGS VIDULEJS ⓒ +37129595885


HAPPY ART MUSEUM Rīga, LV-1011, Latvia Dzirnavu street 67 upper level ART RIGA FAIR showroom all year


Читка пьесы Жоэля Помра «Этот ребёнок» пройдёт 18 марта в помещении Happy Art Museum http://HappyArtMuseum.co (t/c Galleria Riga, Dzirnavu iela 67, 7.stāvs). Начало в 19.00.
https://www.ticketshop.lv/site/events/vi…
С марта на арт-платформе STADIA
http://www.stadia.lv


начнёт свою жизнь новый проект - Čitka. Это открытые актёрские читки пьес современных драматургов - формат более чем актуальный на сегодняшних театральных площадках во многих странах мира.
18 марта приглашаем на первую встречу в этом сценическом формате - актёры прочитают пьесу французского драматурга Жоэля Помра «Этот ребёнок».
Жоэль Помра - новое для нашего театрального пространства имя. Между тем у себя на родине, во Франции, он один из самых востребованных режиссёров и драматургов, успешно сочетающих две эти профессии в одном лице.


Пьеса "Этот ребенок" принадлежит к разряду столь популярных сегодня документальных драм, когда в качестве автора выступает не человек, а социум, то есть сама жизнь. Встречаясь с женщинами из французских пригородов и разговаривая с ними о том, что такое современная семья и каково это - быть родителями, Помра обобщил беседы, и получилась пьеса, состоящая из целого ряда напряжённых семейных конфликтов, не имеющих ни территориальной, ни временной принадлежности – тема «отцов и детей» зашкаливает в своей созвучности всегда и повсюду.


Формат читки всегда интересен - здесь нет перевоплощений, нет интерпретаций. Актёр должен донести текст автора так, чтобы зритель, приняв его, увидел свою личную историю. И тогда каждый на своём собственном «экране» смотрит своё «кино».
Ещё одна из главных составляющих проекта Čitka - обсуждение после просмотра. Это уникальный интерактив: сразу после читки пьесы, возникает обратная связь и живой непосредственный обмен мнениями. Присоединяйтесь!


В дальнейшем, актёры вместе с режиссёрами STADIA собираются представить зрителю в формате «читки» ряд лучших пьес из дайджеста современной мировой драматургии.
Читка пьесы Жоэля Помра «Этот ребёнок» пройдёт 18 марта в помещении Happy Art Museum (t/c Galleria Riga, Dzirnavu iela 67, 7.stāvs). Начало в 19.00.
После прочтения – разговор со зрителем, обсуждение и мнения сторон.
16+


Подробнее по телефону +37126450819
Sincerely, CLUB STAGE for YOUR EVENT
Ltd."HAPPY ART MUSEUM” @ http://www.HappyArtMuseum.co
GALLERIA RIGA Dzirnavu 67/7 level happyartmuseum@gmail.com
ART RIGA FAIR http://ArtRiga.com info@Artriga.com
DAGS VIDULEJS ⓒ +37129595885

Sarunas

  Pasākumu apmeklēja

  Pasākumā piedalās

  Galleria Riga

  Citi pasākumi šajā vietā

  Atbalstītāji

  ART RIGA 2018 Starptautisks Ikgadējs Mākslas Festivāls