Pasākumi

Pasākumu organizē

Latviskās Dzīvesziņas centrs ZALTIS

Zīmogs Sarkanā Vaskā

Zīmogs Sarkanā Vaskā. Saprast un saglabāt senatnes atstāto mantojumu, identificēt sevi, kā šīs vietas neatņemamu sastāvdaļu. Skatīt Latviju ar dziļāku izpratni, iesaistīties tautas saglabāšanas...

Castrum Prebalge

BALTU VIENĪBAS DIENA

Pirmdien, 22. septembrī 2014
20:00
Ieteikt

Pasākums ir beidzies!

BALTU VIENĪBAS DIENA.

Baltu Vienības uguņu sasaukšanās.

2014. g. 22. septembrī no plkst. 20.00, lai daudzinātu Baltu vienības dienu, aicinām visus baltu pēctečus Lietuvā, Latvijā un visā pasaulē iesaistīties Baltu Vienības uguņu sasaukšanās norisē un aizdegt ugunis kalnos, pilskalnos, svētkalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās.

Pirms 778 gadiem baltu ciltis apvienojās un Saules kaujā sakāva Zobenbrāļu ordeni. Saules kaujas dienu Lietuvas un Latvijas saeimas ir pasludinājušas par Baltu Vienības dienu. Kaujas priekšvakarā tika iedegta uguns, kas bija zīme: vienosimies! Uguns uz tāla kalna ir zīme: mēs esam. Uguns iedegšana vienā laikā nozīmē vienotību. 

Baltijas jūras austrumu piekrastē dzīvojošos ļaudis kopš sirmas senatnes ir vienojuši kopīgi senči, kopīgas ierašas un radniecības saiknes, kopīgas saknes ir baltu cilšu valodām un kultūrai. Kaimiņos mītošajām baltu ciltīm ir gadu tūkstošiem sena vēsture, kurā baltiem bieži ir nācies cīnīties ar iebrucējiem, aizstāvēt savu zemi, savu dzīvību un savu kultūru. Mēs esam izdzīvojuši, jo mūsu spēks, tiklab dzimtenē, kā trimdā esot, ir bijis un joprojām ir vienotība un ticība. 

Šīs sasaukšanās būtība ir apmeklēt ar baltu vēsturi saistītās vietas un apjaust to nozīmi arī mūsdienās, iedegt ugunis kalnos un citās baltu vēsturiskajās vietās, vienot baltu cilšu pēctečus un zemes. 

Tā kā mūsdienās cilvēkiem vienoties palīdz arī internets, šīs idejas aizsācēji – Šauļu Dabas un kultūras mantojuma aizsardzības klubs “Aukuras” –, kā vienmēr, ir izveidojuši tiešsaistes karti, kurā katrs varēs redzēt gan savu, gan kaimiņu, gan visas pārējās Baltu Vienības uguņu iedegšanas vietas. Tāpēc gan kopienas un organizācijas, gan atsevišķas personas, kuras 22. septembrī no plkst. 20.00 piedalīsies Baltu Vienības uguņu sasauksmē, aicinām par to paziņot koordinatoriem, norādot vietu, kur uguns tiks iedegta, kas to iekurs, un kontaktus saziņai. 

Informācija: http://kalnakopa.blogspot.com/

www.aukuras.lt.

 Baltu Vienības ugunis 2014. gadā degs: (karte)​


22. septembrī plkst. 17:00 notiks Daugmales pilskalna teritorijas sakopšanas talka un

plkst. 20:00 uguns tiks iedegta Daugmales pilskalnā. Piedalās folkloras kopa no Daugmales Liives.

Sarunas

    Pasākumu apmeklēja

    Atbalstītāji

    Baltu saime "Saules Ceļš" Castrum Prebalge Laba Doma