Ieteikt
 400
Profila verifikācija
PALĪDZĪBA
Esi digitāls un īsts!

Verificē profilu izvēloties kādu no sekojošām iespējām:

Draugiem.lv vienmēr lepojies ar mūsu cilvēkiem, kas nav anonīmi interneta komentētāji. Mēs esam reāli cilvēki ar īstiem vārdiem un uzvārdiem. Mēs esam digitāli un īsti, neslēpjamies aiz svešām bildēm vai vārdiem. Mēs esam par Latviju, kurā dzīvo gudri, godīgi un atvērti cilvēki – arī internetā.

Esi sveicināts jaunajā laikmetā, kas sākas šeit – Latvijas internetā! Apstiprini savu profilu un iegūsti Draugiem ID.

Kas ir profila verifikācija? Kas ir Draugiem ID? Kā verificēt manu profilu?

Kas ir profila verifikācija?

Apstiprinot jeb verificējot sava profila īstumu, Tu oficiāli apliecini savu identitāti Draugiem.lv. Profilu vari verificēt, izmantojot savu personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas karti (eID karti) vai arī ar kādu no piedāvātajām banku autentifikācijām. Tā Tu palīdzi veidot drošu un atklātu komunikāciju interneta vidē bez viltus profiliem.

Kas ir Draugiem ID?

Līdz ar verifikāciju Tu iegūsi Draugiem ID – zaļu ikonu pie profila, kas garantē, ka personas vārds un uzvārds ir īsts. Laika gaitā ar Draugiem ID varēsi pilnīgi droši saņemt dažādus personalizētus pakalpojumus internetā, piemēram, veikt balsojumus citās vietnēs.

Kā verificēt savu profilu?

  • 1.
    Autorizējies savā internetbankā
  • 2.
    Apstiprini datu nodošanu draugiem.lv
Verificē profilu un esi drošs! Verificējot profilu, Tu apliecini savu identitāti, kā arī vari būt drošs, sazinoties ar citiem verificētu profilu lietotājiem.

Izmanto Draugiem ID iespējas

Nesen savu profilu verificējuši:

Baiba
vakar 17:17
Zita
12. jūn 14:08
Vilis
11. jūn 18:40
Sanijs Stirāns
23. mai 10:00
Lilita
21. mai 12:40
Matīss
23. apr 10:35
Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 "Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai" finansējumu
Konsultācijām par verifikāciju un Draugiem ID

PALĪDZĪBA UZDOT JAUTĀJUMU

Konsultācijām par e-paraksta lietošanu un datora sagatavošanu darbam:

eparaksts@eparaksts.lv 67018989