Ieteikt
 348
Profila verifikācija
PALĪDZĪBA
Esi digitāls un īsts!

Draugiem.lv kļūst par pasaulē pirmo sociālo tīklu, kurā pats vari apstiprināt savu oficiālo digitālo identitāti.

Draugiem.lv vienmēr lepojies ar mūsu cilvēkiem, kas nav anonīmi interneta komentētāji. Mēs esam reāli cilvēki ar īstiem vārdiem un uzvārdiem. Mēs esam digitāli un īsti, neslēpjamies aiz svešām bildēm vai vārdiem. Mēs esam par Latviju, kurā dzīvo gudri, godīgi un atvērti cilvēki – arī internetā.

Esi sveicināts jaunajā laikmetā, kas sākas šeit – Latvijas internetā! Apstiprini savu profilu ar eID karti un iegūsti Draugiem ID.

Kas ir profila verifikācija? Kas ir Draugiem ID? Kas ir eID karte? Kā verificēt manu profilu?

Kas ir profila verifikācija?

Apstiprinot jeb verificējot sava profila īstumu, Tu oficiāli apliecini savu identitāti Draugiem.lv. Profilu vari verificēt, izmantojot savu personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas karti (eID karti). Tā Tu palīdzi veidot drošu un atklātu komunikāciju interneta vidē bez viltus profiliem.

Kas ir Draugiem ID?

Līdz ar verifikāciju Tu iegūsi Draugiem ID – zaļu ikonu pie profila, kas garantē, ka personas vārds un uzvārds ir tāds pats kā personas apliecībā jeb elektroniskajā identifikācijas kartē (eID kartē). Laika gaitā ar Draugiem ID varēsi pilnīgi droši saņemt dažādus personalizētus pakalpojumus internetā, piemēram, iepirkties, abonēt preses izdevumus, apgūt mācību kursus tiešsaistē, saņemt sertifikātus un izmantot lojalitātes programmas, kā arī citas iespējas.

Kas ir eID karte?

Personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID karte) ir personu apliecinošs dokuments, kas Tev noder savas identitātes apliecināšanai klātienē un internetā (var būt nepieciešami abi PIN kodi), dokumentu elektroniskai parakstīšanai un ceļošanai. Apmeklē www.latvija.lv sadaļu „ē!”, lai uzzinātu vairāk par e-pakalpojumiem un to lietošanu.
Piesakies eID kartei jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā un lūdz aktivizēt e-parakstu (to var izdarīt bez maksas, arī kartei, kas izsniegta iepriekš). Lasīt vairāk.

Kā verificēt savu profilu?

Veic dažus soļus, lai sagatavotu datoru profila verifikācijai, kā arī turpmākai e-pakalpojumu un e-paraksta lietošanai.
Verificē profilu un esi drošs! Verificējot profilu, Tu apliecini savu identitāti, kā arī vari būt drošs, sazinoties ar citiem verificētu profilu lietotājiem.
Verificēt profilu

Izmanto Draugiem ID iespējas

Nesen savu profilu verificējuši:

Dzintra
28. sep 11:52
Edgars
20. aug 22:25
Dzēsts lietotājs
3. aug 13:45
Miķelis
25. jūl 13:52
Māris
18. jūl 12:25
Annija
24. mai 15:37
Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 "Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai" finansējumu
Konsultācijām par verifikāciju un Draugiem ID

PALĪDZĪBA UZDOT JAUTĀJUMU

Konsultācijām par e-paraksta lietošanu un datora sagatavošanu darbam:

eparaksts@eparaksts.lv 67018989