Mistika no zinātnes viedokļa.


 

Ieteikt
2


Par šo profilu

Kas ir tas, kas liek mums ticét mistikai? Vai tam ir kádi zinátniski paskaidrojumi ko més nezinám? Vai mistiskás parádíbas , bútnes ir izpushkjotas ar músu cilvéku iztéli? Apskatísim daudz interesantas lietas laika gaitá, bet lémumus katrs pienjemsim sev pashi.

Sekotāji96

 

Citi ieraksti