Metrum

 

Ieteikt
 1

Jautājumi un atbildes

Labdien, Mārtiņ! Kas jādara, lai veiktu grozījumus jau spēkā esošā detālplānojumā? Un vai grozījumu veikšana ir tik pat garš process kā jauna plānojuma izstrāde (saskaņošana, apspriešana utml.)?
Labdien, Vita!
Grozījumi spēkā esošā detālplānojumā diemžēl ir veicami pēc tās pašas procedūras, kas piemērojama jauna detālplānojuma izstrādei. Tādējādi, apspriešanas un skaņošanas process ir tāds pats. Laika ziņā ātrāks varētu būt izstrādes process, jo detālplānojumā ir jāveic izmaiņas, nevis tas jāizstrādā no jauna. MT.
Jautājumi par konkrētiem zemes gabaliem: martins.truksans@metrum.lv
Vai ar teritoriālās plānošanas metodēm (instrumentiem?) var palielināt nekustamā ipašuma vērtību? Ja var, tad kā?
Viss ir atkarīgs no konkrēta nekustamā īpašuma, un tā reālajām attīstības iespējām. Ar telpiskās plānošanas instrumentiem ir iespējams palielināt zemes īpašumu vērtību, bet katrs gadījums ir jāizskata atsevišķi. Daudz kas ir atkarīgs no konkrētā īpašumu segmenta tirgus konjunktūras dotajā momentā. Pielāgojot zemes gabalu tirgus prasībām, tiek palielināta tā likviditāte. MT
Par konkrētu zemes gabalu vērtības palielināšanu jautājiet: martins.truksans@metrum.lv
Labrīt Mārtiņ! Sakiet lūdzu, cik ilgs detālplānojuma izstrādes laiks būtu 2ha lielam zemes gabalm Mārupes nov., kas paredzēts savrupmāju apbūvei.
Labrīt! Detālplānojuma izstrādes laiks ir ap 7-9 mēnešiem, atkarībā no Klienta vēlmju realizācijas iespējām saistībā ar skaņojošo institūciju prasībām. MT