rita
(53)
Nauris
Kandava
Mārīte
Jelgava
Ineta
Rīga
Ināra
Paldies sveicējiem
(57)
Baiba
(30)
Daina
(61)
Jānis
Rīga
(60)
Maija
(21)
Anastasia
Našķīc'
Rīga
Oksana
Sana ... (ړײ)
Rīga
Liene
(39)
Marex
Grobiņa
Liene
Aicini ludz
Līvāni
oksana
oksis
Balvi
(39)