Antona Austriņa piemiņas muzejs "Kaikaši"

 

Ieteikt
 36

Atpakaļ uz stāstu sarakstu

M. Cīrule. "Bez nacionālām jūtām..,/Bez pagātnes, kas spēj iedvesmot." i."Ak, latvju cilts, jūs zemnieki..." I.10.Sevišķu uzdevumu ierēdņa, valsts padomnieka Šmita īpaši slepenais uzdevums..

Maruta
Ievietots: 17. okt 2017 06:05

1864. gada oktobrī Baltijas ģenerālgubernators V. Līvens savas kancelejas sevišķu uzdevumu ierēdnim, valsts padomniekam Šmitam uzdod zemnieku nemieru izmeklēšanu. ieteikdams visu Šmitam nepieciešamo informāciju saņemt no gubernatora A. Etingena un sekot viņa norādījumiem, Līvens uzsver šīs lietas īpašo slepenību. Padomnieks Šmits ziņo, ka zemnieku vidū cirkulē "..pamfleti atskaņās, skarbas zemnieciskas ironijas caurausti, no kuriem dveš neapmierinātība ar zemnieku kārtas stāvokli Vidzemē un Kurzemē, kā arī naids un nicināšana pret muižniekiem, tā saucamajiem viņu apspiedējiem, pret protestantu garīdzniecību un pret vāciešiem vispār.."( 39 ).Kratīšanās iegūst divus pamfleta "Latviešu tautas gājums" eksemplārus, trīs pamfleta " Latviešu Jāņu dienas dziesma 1863 " eksermplārus, ziņas par apmēram desmit " Latviešu tautas gājuma " norakstiem, divus pamfleta " Veca Pētera domas "norakstus, " Die neue Vermessung der Bauernlandereien oder die Revisoren in Livland "( "Jauna zemnieku zemes mērīšana vai revizori Vidzemē") , daudz satīriskas dzejas par mācītājiem. Izmeklētāji atrod 62 dumpīgo vāŗsmu izplatītājus- 16 skolotājus,7 muižu pārvaldniekus,7 saimniekus,6 pagastu amatvīrus, 6 mūrniekus un būvmeistarus, 3 tirgotājus, 2 dzirnavniekus, 2 skolniekus, 2 ierēdņus, 1 vaļinieku, kalpu, muižas stārastu, dārznieku, viesnīcnieku, ārstu un 5 protokolos neminētas nodarbošanās personas ( 40. ). Dažnedažādās iestādēs krājas Vidzemes guberņas muižnieku un Cēsu apriņķa amatpersonu ziņojumi un sūdzības par Vecpiebalgas ārstu Jāni Anžu Jurjānu. Valsts padomnieks Šmits.ziņo: " Ģenerāladjutanta kungs barons Līvens, ar rakstu Nr. 584 no 1863. gada 30. aprīļa, lūdza Vidzemes guberņas šefa kungu , ņemot vērā to, ka ārsts Jurjāns tiek turēts aizdomās par neapmierinātības celšanu latviešu vidū sakarā ar pastāvošajām agrārajām attiecībām, pakļaut viņa darbību un satiksmi ar zemniekiem cik vien tālu tas iespējams, vietējās policijas ierēdņu uzraudzībai un novērošanai.( .. ) Visi pret ārstu Jurjānu esošie rādītāji pārāk skaidri to raksturo kā aģitatoru, kas darbojas letofīļu garā, tādēļ viņa darbošanās tādā pagastā kā Vecpiebalga, kurš, kā vispār zināms, jau tā ir pārāk apskausts savu visai nebēdīgo iedzīvotāju labklājības un enerģiskuma dēļ, būtu jāuzskata par ārkārtīgi bīstamu "( 41.). 1862. gadā no Pēterburgas pārceldamies uz dzimtajiem Ērgļu " Meņģeļiem " tuvo Vecpiebalgu, Krišjāņa Valdemāra, Jura Alunāna un Krišjāņa Barona studiju un pārliecības biedrs Jānis Anžs Jurjāns līdzi "ved " Tērbatas " latviešu vakaros " izlolotās jaunlatviešu idejas un mērķus. Vecpiebalgu ātri aplido neticamā ziņa par dakteri, kurš, " kungs" būdams, nekaunās runāt "zemnieku" valodā. Pirmajā Vecpiebalgas laikā Jurjāns mitinās muižas vecajās zaldātu kazarmās.Grāmatplauktā rindojas ārsta mīļākā dzejnieka Heinriha Heines dzeju krājumiņi, kurus pamanījis, mācītājs Frīdrihs Ferdinands šilings, kā odzi ieraudzījis, iebrēcas: "Tā ir inde!".No portretiem pie sienas raugās pats caur asarām smaidošais jaunvācietis un Ziemeļamerikas neatkarības cīņu vadonis, prezidents Džordžs Vašingtons uz balta zirga.Šajā cildenajā sabiedrībā mēdz pulcēties apkārtnes gaišākie vīri. Viņu vidū- arī divdesmitgadīgais Liepkalnes, pēc tam Ogres pagasta palīgskolotājs Jānis Austriņš.
Ieteikt
 53