Ekoskolu programma Latvijā

 

Ieteikt
 35

 

    Patiess un jauks RD vēstījums no Agneses

    1 video • 25. okt 2013 12:40

    Agnese Ikstena no Rugāju novada Eglaines pamatskolas sniedz savu vēstījumu par Ekoskolu Globālo Rīcības dienu.