Padomju Slepenais Bunkurs

 

Ieteikt
 26

Atpakaļ uz stāstu sarakstu

Objekts X

Draugiem lietotājs
Ievietots: 16. mar 2010 20:38Svētdien, 28.februārī no plkst 14:00 Līgatnes padomju slepenajā bunkurā tiks atklāts jauns tūrisma produkts - realitātes spēle"Objekts X". Spēles mērķis ir ļaut dalībniekiem iejusties slepenoaģentu lomās un izpildīt slepenu uzdevumu autentiskā vidē.

Aģenti pirms spēles saņem slepenu informāciju, ka "PSRS armijas slepenā "Astotā Pārvalde" veikusislepenus, zinātniskus pētījumus un veikusi izmēģinājumus ar nezināmu vielu. Ir notikusi avārija, kuras iemesli ir nezināmi. Ir izplūdusi indīga viela un atrašanās bunkurā ir iespējama tikai zināmu laika posmu. Bunkurs ir gandrīz pamests, taču pazemē ir palicis kaut kas, kas pēc iespējas ātrāk jānogādā virszemē. Tas ir "Objekts X". Izsauktajām aģentu specvienībām ir uzdevums - atrast un nogādāt "Objektu X" drošībā virszemē. Par "Objektu X" ir zināms ļoti maz. Aģentiem, vadoties pēc slepenas izlūkinformācijas, ir jākonstatē "Objekta X" slēptuve. Izmantojot īpaši slepenus instrumentus un aparatūru, aģentiem ir uzdevums lokalizēt "Objektu X" un to saudzīgi nogādāt virszemē. Ja aģenti nespēj paveikt uzdevumu noteiktā laikā, tad bunkurs tiekevakuēts."

Spēle ir aizraujoša un nedaudz ekstrēma alternatīva jau ierastajiem izklaides un atpūtas, kā arī tūrisma piedāvājumiem. Spēle aizraus dalībniekus ar sižetu un neļaus ne mirkli atslābt, jo kurš gan grib palikt pēdējais slepenajā bunkurā, kurā, izplūdušajām vielām reaģējot, sākas evakuācija, jo uzturēšanās bunkurā ilgāk nav iespējama. ...

Spēles norises vieta
Līgatnes padomju slepenais bunkurs, SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne""
Spēles organizatori
Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs,
Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
Tālr.: 64153121, epasts: kultcentrs@ligatne.lv
Dalībnieki - spēles dalībnieks varbūt jebkurš cilvēks, kas sasniedzis 12 gaduvecumu. Līdz 12.g.v. spēlē var piedalīties kopā arvecākiem/aizbildņiem;
Pieteikšanās un informācija par spēli pa tālruni:64161915 vai
26467747 vai e-pastu: hotel@rehcentrsligatne.lv

Ieteikt