NOTEIKUMI
Draugiem.lv un ZZ Lielais Fotokonkurss

Piedalies un saņem grandiozas balvas!

1000 € NO DRAUGIEM.LV

Konkursa beigās tiks noteikta labākā bilde, kas saņems - 1000 € no draugiem.lv. 2. un 3.
vietas ieguvējiem - 500 € un 250 €.

Uzvarētāji

VIEDTĀLRUŅI NO ZELTA ZIVTIŅAS

Zelta balva katru nedēļu - saviem favorītiem ZZ piešķirs speciālo balvu - .

Uzzini vairāk
par ZZ piedāvājumiem

Ieteikt
 2.1K
Nevēlos saņemt jaunumus