Turlavas bibliotēka

Ieteikt
 1

Mērķis ir iemūžināt Turlavu, Ciemgaļu mežābeli daiļdarbos. Organizējot pasākumus, saņemam pretī dzejoļus un dziesmas, arī fotogrāfijas.

Organizējot pirmo pasākumu Turlavā "Novadnieku tikšanās" 1998. gada augustā, dāvanā saņēmām Olgas un Edgara Račevsku dziesmu "Manai Turlavai", kuru pirmo reizi visi kopā dziedājām.

2015. gada maijā pasākumā "Ciemgaļu mežābeles performance" Laimdota Vištarte Leimante dāvināja dzejoli "Ciemgaļu mežābelei".

2016. gada maijā pasākumā "Ciemgaļu mežābeles performance" Dainis Šmits sarakstīja dzejoli par unikālo, vairāk kā 300 gadu veco Ciemgaļu mežābeli.

Ir arī skolēnu dzejoļi par mežābeli.

2016.gada septembrī Turlavas bibliotēkas 70. dzimšanas dienā palūdzu Edgaram Račevskim uzrakstīt dziesmu. Bija vajadzīgi vārdi. Aizsūtīju Daiņa dzejoli un mums ir dziesma "Ciemgaļu dižā mežābele”. Kādu laiku Račevsku ģimene dzīvojusi "Ciemgaļos", kur jau toreiz auga dižā mežābele.

Paldies tiem sirsnīgajiem, jaukajiem turlavniekiem, kuri pamanījuši un novērtējuši pēdējo gadu labos darbus. No svētku vakara atceros ziedu dāvinātāju acis, kurās pateikts viss...:)

iepriekšējā10. no 300nākamā

18.11.18.

Ievietoja: Turlavas bibliotēka 23. nov 2018 16:20

17 cilvēkiem patīk

Vairāk

Citas šīs lapas galerijas