Distances līgums

 1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir distances līgums starp SIA Draugiem un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Lietotājs).
 2. Portālu uztur un administrē SIA Draugiem, PVN reģistrācijas Nr. LV40003737497, juridiskā adrese: Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, e-pasts: draugiem@draugiem.lv (turpmāk tekstā – Draugiem.lv).
 3. Draugiem.lv nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu portālā www.draugiem.lv (turpmāk tekstā – Portāls).
 4. Lietotājam ir iespēja saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs ir veicis priekšapmaksu par attiecīgo pakalpojumu. Katra attiecīgā pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta Portāla sadaļā “Pakalpojumi”. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli.
 5. Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem. Draugiem.lv nodrošina Lietotājam pakalpojuma lietošanas iespēju pēc maksājuma apstiprināšanas.
 6. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības saistībā ar pakalpojumu lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu.
 7. Pakalpojuma aprakstam Portālā ir informatīva nozīme.
 8. Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
 9. Noteikumi netiek glabāti, bet ir pieejami pirms pakalpojuma pirkuma, kā arī Portāla sadaļā “Pakalpojumi”.
 10. Noteikumi ir saistoši kopā ar citu Portāla sadaļā “Pakalpojumi” noradīto informāciju un Portāla Lietošanas noteikumiem, tie stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis pakalpojuma apmaksu, un ir spēkā līdz brīdim, kad beidzas konkrētā pakalpojuma darbības termiņš.
 11. Draugiem.lv ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.