Pasākumi

Pasākumu organizē

Jauniešu studija "BaMbuss"

Jauniešu studija „BaMbuss” ir daudzfunkcionāla, organiska, atraktīva un progresīva vieta, kur jaunieši caur dažādām aktivitātēm var apgūt un pilnveidot savas prasmes un iemaņas, iegūt jaunu pieredzi u...

Baltijas Reģionālais fonds

BR fonds ir nevalstiska organizācija ar mērķi attīstīt, veicināt, iedvesmot un atbalstīt radošas idejas caur apmācībām, projektiem un konsultācijām. Fonda darbinieki iestājas par draudzīgu un mierpiln...

Jauniešu studijas "BaMbuss" atklāšanas pasākums

Ceturtdien, 27. februārī 2014
16:00
Ieteikt

Pasākums ir beidzies!


Ne bez lepnuma, ielūdzam Tevi uz atraktīvu, radošu, izzinošu un izklaidējošu ceļojumu - Jauniešu studijas "BaMbuss" atklāšanas pasākumu ceturtdien, 27.02.2014., plkst. 16.00!


Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”, projekta "Kopīga rītdiena" (Nr. Nr.2012.EEZ/PP/1/MAC/160) ietvaros ir izveidojis Jauniešu studiju „BaMbuss”.

Jauniešu studija „BaMbuss” ir daudzfunkcionāla, organiska, atraktīva un progresīva vieta, kur jaunieši caur dažādām aktivitātēm var apgūt un pilnveidot savas prasmes un iemaņas, iegūt jaunu pieredzi un pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Studijā tiks organizētas dažādas aktivitātes - apmācības, radošās darbnīcas, konkursi, specializētie (valodu, foto un video, spēļu u.c.) klubi - par jauniešiem aktuālām tēmām, tiks sniegtas konsultācijas par Eiropas Savienības programmu piedāvātajām iespējām un atbalsts to apgūšanai, veidoti dažādi jauniešu iniciēti pasākumi.

Projekta "Kopīga rītdiena" (Nr.2012.EEZ/PP/1/MAC/160), kurš tiek īstenots no 01.01.2014. līdz 31.12.2015., mērķis ir jauniešu centra – studijas izveide, kurā tiks īstenotas daudzpusīgas aktivitātes, kas veicinās sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā caur kompetenču attīstīšanu, prasmju apgūšanu un pilnveidošanu, jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un tā popularizēšanā, kā arī aktīvu līdzdalību atbalsta tīklā veidošanā,  īpašu uzmanību pievēršot jauniešu personīgajai un profesionālajai izaugsmei. Projektā paredzēta daudzpusīgu jauniešu aktivitāšu (radošās darbnīcas, neformālās apmācības, diskusiju un specializētie klubi) organizēšana, brīvprātīgo piesaiste un apmācīšana, mentoru un vienaudžu atbalsta tīkla attīstīšana un karjeras konsultāciju nodrošināšana.

Projekta īstenošanas vieta ir Jauniešu studija „BaMbuss” Brīvības gatvē 204, Rīgā,  kā arī vienu reizi mēnesī tiks organizētas izbraukuma aktivitātes visā Latvijā, dodoties uz Latvijas skolām, jauniešu un krīzes centriem un citām nevalstiskā sektora un pašvaldību organizācijām. Tā mērķa grupa ir jaunieši no sociālā riska grupām, t.sk. jaunieši, kuri pametuši skolu, to neapmeklē vai apmeklē neregulāri, jaunieši, kuri cietuši no vardarbības un veikuši vardarbību, jaunieši no sociālajiem centriem u.c.

Projekta īstenotājs ir Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”, piesaistītie partneri – Biedrība „Jauno Līderu koalīcija” un RPBJC „Ziemeļi” no Latvijas, kā arī NVO ”Fialta” no Baltkrievijas.


Papildus informācija pie Jauniešu studijas "BaMbuss" vadītājas Līgas Siliņas - bambuss@gmail.com / 26808042

Sarunas

    Pasākumu apmeklēja