Zigrīda Bērziņa

Medaļas

Pēdējo reizi manīta

šodien 00:02

Kā sev gribētos atstāt tās dienas, Kas prieku un laimi vien nes, Lai projām neiet neviena, Un nekļūst par atmiņām ... Prom p...
  • V-diena: 23. novembris
  • Sapņi nav putni,Kuri rudenī aizlido prom.Sapņi nav ziedi,Kurus vajag ieziemot.Sapņi ir spārnu vēdas,Kuri zina gan prieku,gan bēdas.Sapņi prot raudāt un smiet,Prot līdzi vējiem uz spārniem skriet! /Ā.Āre/
  • Iedegsim sirdī sev cerību uguntiņu,, lai cerība mūsu dvēselē mīt un nepazūd, Tad ticēsim, ka Laime neaizies garām, ka negaisa mākoņus aizpūtīs vējš. Aizmirsīsim rūgtos brīžus, skats nākotnē lai raugās. Stāvēsim uz Cerību sliekšņa, ticēsim ,ka laimīgi vēl būsim, Cerēsim, ka dzīve mainīsies, tik nepazaudēt Cerību un Ticību. Būsim paši aktīvi un darbīgi , tad Laime mums garām neaizies. Lai VISIEM sapņi piepildās, veiksme stāv mums blakus ! / Janīna Zīverte /
  • Un, ja cerēto prieku Nenesa ceriņu ziedi, Nav taču sacīts, ka laime, Nevar atbrist pa sniegu. Ārija Elksne "Glabā savā sirdī vienu mierīgu, apslēptu vietu, kur dzīvot sapņiem." (L.Driskoula) Laimei nav rītdienas, tai nav arī vakardienas, tā neatceras to, kas pagājis un nedomā par to, kas nāks. Tai ir tikai tagadne - un tā nav diena, bet acumirklis...esiet laimīgi!

Runā

Zigrīda vēl nav pievienojusi runā ierakstus.