Valsts izglītības satura centrs

 

Ieteikt
 1

Jautājumi un atbildes

Labdien! Vēlos noskaidrot, vai 9.klases skolēns, kas matemātikā un latviešu valodā (2 mācību priekšmeti) ieguvis zemāku vērtējumu par 4 ballēm, saņem liecību vai apliecību par pamatizglītību?
Labdien!
Vispārējās izglītības likums nosaka, ka:
Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja:

1) nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;

2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu.

VISC
labdien,cik punktus sagada eksamenam anglu valoda vajag lidz f limenim,paldies
Labdien! Lai iegūtu F vērtējumu eksāmenā, jābūt izpildītiem vismaz 5% no darba. To, cik punti ir jāiegūst, varēsim pateikt tikai tad, kad būs izlaboti visi darbi un tiks noteiktas līmeņu robežas, un tas, cik punktus vajag, lai būtu 5% izpilde darbam. Tā ir īpaša metode, kā tiek noteiktas šīs robežas, tāpēc tagad vēl nevaram pateikt precīzu atbildi uz Jūsu jautājumu.
Labdien. Sakiet vai ir arī kādi noteikumi pēc kuriem skolēns netiek pielaists pie 12 klases centralizēto eksāmenu kārtošanas. Paldies.
Labdien!
Skolēnu pie 12.klases centralizēto eksāmenu kārtošanas nepielaiž, ja:
1) skolēns nav iesniedzis līdz attiecīgā mācību gada 30.decembrim izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu, kurā norādīti valsts pārbaudes darbi, kurus vēlas kārtot. Mainīt savu izvēli var vēl līdz 1.aprīlim, bet ne vēlāk;
2) skolēnam centralizētā eksāmena dienā nav līdzi personu apliecinoša dokumenta, tāpēc skolēns netiek ielaists eksāmena kārtošanas telpā.
Vai ir iespēja iegādāties CD ar attēliem, kartēm un ieteikumiem, kas tika gatavots 6.klasei, jo diemžēl man darba vietas iedoto disku nozaga?
Labdien!

Vai Jūs domājat vēstures disku? Tā saturs ir atrodams arī mūsu mājaslapā: http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metma…
sveicināti, ko darīt ja ir nozaudēts vai sabojāts vispārējās izglītības sertifikāts par eksāmenu kārtošanu!?
Labdien!

VISC nodrošina pamatizglītības sertifikātu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu dublikātu izsniegšanu saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – uz vietas 2,50 Ls, pa pastu 3,50 Ls. Lai saņemtu sertifikāta dublikātu, ir jāaizpilda iesniegums (http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/inf…) un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.
Labdien! Ka saprotu, parbaudes darbu rezultāti tiks sagatavoti 12. jūlijā, bet cik ilgā laikā tie tiks uz skolu, kur tos varēs saņemt? Piem. ja skola ir 30 km no Rīgas?
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem sertifikātus pašvaldības izglītības speciālistam vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājam izsniedz Valsts izglītības satura centrā. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājs ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sertifikātu saņemšanas izsniedz tos izglītības iestādes vadītājam.
Sveiki!kur var apskatit 2003.gada valsts ieskaiti
Labdien!
VISC mājaslapā ir pieejami pēdējo 3 mācību gadu valsts pārbaudīumu uzdevumi (http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/uzd… Par senāku gadu ieskaišu uzdevumiem vērsies pie skolotāja.
Kapec es eju caur savu datoru jusmu jajas lapa es panemu parbaudes darbu paraugus nejau man tur nezmet kontroldarbu bet ciparus u.t.t.
Ar kuru paraugu radās problēma? Ja vēlies apskatīt dabaszinātņu vai matemātikas pārbaudes darbu paraugus, lūdzu pievērs uzmanību, vai ver vaļā Vērtēšanas kritērijus, Atbildes vai Darba lapas. Ja vēlies pildīt uzdevumus, jāver vaļā Darba lapas!