Valmieras Sv. Sīmaņa ev.lut. draudze

 

Ieteikt

PROJEKTS - TORŅA RENOVĀCIJA

REKVIZĪTI ZIEDOJUMIEM TORŅA RENOVĀCIJAI

Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze

Reģ. Nr. 90000257509

Banka: AS SEB banka

Konts: LV25UNLA0050000101378

***

ZIEDOJUMU TĀLRUNIS TORŅA RENOVĀCIJAI

90006689

Maksa par vienu zvanu 1.42 EUR.


Pateicamies par Jūsu ziedojumiem!