Šī zeme ir mūsu

 

Ieteikt
 257

Jautājumi un atbildes

Vai CSP dati par vidējo algu ataino patieso stāvokli?
Nē. Gribētos zināt cik personu no strādājošo kopskaita saņem vairāk par 500 Ls,
cik dzīvo zem iztikas minimuma.