Latvijas Jaunatnes Sporta Atbalsta Fonds

Ieteikt
 2

LJSAF

txt_71901_uber
Mērķi un uzdevumi.
Veicināt un atbalstīt jauniešu mērķtiecīgu un organizētu brīvā laika pavadīšanu.Veicināt veselīga dzīvesveida pamatprincipus, attīstīt ideju par sporta, veselības un aktīva dzīvesveida nozīmīgumu katra cilvēka dzīvē.Organizēt un vadīt bērnu un skolēnu sporta pasākumus, tai skaitā nometnes.Izstrādāt un realizēt stratēģiju jauniešu līdzdalībai sporta un citu veselību veicinošu projektu attīstīšanā.Izstrādāt un realizēt stratēģiju jauniešu izglītības izvēles, tālāk izglītības un papildizglītības realizācijas un kvalitātes nodrošināšanai;Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Fonda darbības teritorijas attīstību.Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Fonda mērķu sasniegšanai.Pārstāvēt Fonda darbības teritorijas jauniešu intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

txt_71908_uber                        gal_256599513_middle


Par šo profilu

Veicinat un atbalstit jauniesu merktiecigu un organizetu briva laika pavadisanu;

Kontakti Vairāk »

  • Tērbatas iela 83B, Rīga, LV-1001

Aptaujas

Ieteikt
 1