Antona Austriņa piemiņas muzejs "Kaikaši"

 

Ieteikt
 36

Stāsti

"( .. ) Dārziņš no dabas bija dieva svaidīts mākslinieks ar skaidru sirdi. Naivs, sirdsšķīsts, smalkjūtīgs, bet līdz ar to arī ļoti atjautīgs un sakarīgs domātājs. Katrs neuzmanīgāks vai rupjāks vārds, katra tieši vai aplinkus izteikta nicinoša vai apvainojoša piezīme to varēja dziļi aizskart … Lasīt vairāk
"Uz stāva upes krauja( nedomājiet tik Gvadalkviviras, es ar neteikšu Gaujas) atstāts, nolaists dārzs, pieviesies staipekņu un avenāju.Tādus apmēram zīmējis Borisovs- Musatovs un aprakstījis Čehovs. Par pils dārzu var noturēt no pirmā acu uzmetiena, un jūs jau skatāties pēc vientuļi sērojošās p… Lasīt vairāk
Piebalgas muzeju apvienības "Orisāre " krātuvē Vecpiebalgas pagasta "Norkalnos-2 rakstnieka Antona Austriņa 130. un trimdas literātes, mākslas galeriju un bibliotēku darbinieces Mudītes Austriņas 90. dzimšanas dienas atceres izstāde "Saules meklētāju mantojums". Eksponēti f… Lasīt vairāk
Kā putns vakars pleš / Pār māju spārnus / Un dienas gaismu dzeš. / Snieg sniegs- klāj zemes sārnus. / Ceļš aizstieg staigājams- / Balt-viegls audums. / Mežs silts , kā tēva nams, / Kā sapņu glaudums. / Krūms iegrimst purmalā, / Kā spēlmans snaudā, / Saldvieglā reibumā, / Pusnomod-jau… Lasīt vairāk
Ai purpurainās rieta debesis! Pret viņām izzīmējas smalki koku zari. Tik lielu skaidrību man vakars atnesis. Nāk prātā Kastīlijas vecie alkazari. Kūp viegla dūmu strūkla ,kā no ziedokļa, No kaimiņmājas skursteņa. Sniedz vakars pilnu zelta biķeri, Lai to pirms nakts vēl smaidot izdzeru. … Lasīt vairāk
Sprikstošs ziemas vakars pēc saules./ Gaisos izlējies rieta spožums,sevišķi pamalē./ Visvairāk ārpilsētā sajūt šo lielo svētsvinīgumu./ Liekas, izskanējusi būtu gaviļu pilna debesu mūzika,/ Un izdziest ap jums pēdējās brīnišķās skaņas./ Liekas, kaut kas dievišķīgs šķiras no jums./ Koki pret ri… Lasīt vairāk
Bija jau skaisti Ziemas svētki, priecīgas Lieldienas, ..tāpat Vasaras svētki ( ..) , bet, kad nāk Jāņa diena, tad mājā nāk vainagi un meijas, pļava, druva un mežs un pār visu šalc nevaldāms dziesmu prieks. Jāņa diena iet pār visu gadu, pār visiem svētkiem, kad uznāk ziedošā vasara kūpēdama kalna … Lasīt vairāk
Tāds klusums istabā kā klētī, Tik pulkstens stingri laiku pētī. Neviena mājās nav. Tik jasmīnkrūms pret rūtīm Pūš smaržu pilnām krūtīm. Viņš Skalbem, Zālītim un Austriņam ir nāsis saldinājis, Uz sieviešiem un dailēm prātu maldinājis. Kur Skalbe, Austriņš, Zālītis? Uz Piebalgu tie nenāk, Jau A… Lasīt vairāk
1969. gadā Mudīte Austriņa pēc ceturtdaļgadsimtu ilgas prombūtnes pirmo reizi atbrauca uz Latviju. "Idea Book"l appusēs par šo notikumu palika vietumis Mudītei neraksturīgi plašā, trauksmainā rokrakstā uzmestas rindas: " Veakuna viesnīcā 2. no rīta, 9. jūn. Brīnišķā ziemeļu Gaisma, v… Lasīt vairāk
[ .. ] 1958. gadā maksai par studiju nobeigšanu sakrāto naudu Mudīte Austriņa iztērēja ceļojumam uz Peru.Viņa klīda pa ielām un vēroja krāsainos nabagus, indiānietes tautas tērpos, putekļos guļošos bērnus un čūsku dīdītāju mākslu. Augstkalnu retinātajā gaisā bija grūti paelpot, karstajā gaisā vibrēj… Lasīt vairāk