Antona Austriņa piemiņas muzejs "Kaikaši"

 

Ieteikt
 36

Stāsti

1864. gada oktobrī Baltijas ģenerālgubernators V. Līvens savas kancelejas sevišķu uzdevumu ierēdnim, valsts padomniekam Šmitam uzdod zemnieku nemieru izmeklēšanu. ieteikdams visu Šmitam nepieciešamo informāciju saņemt no gubernatora A. Etingena un sekot viņa norādījumiem, Līvens uzsver šīs lietas ī… Lasīt vairāk
Lūgumu un sūdzību rakstītājus meklējot, atklājas, ka muti no mutes, no rokas rokā un pastaratos pa Vidzemes ceļiem un krogiem, tirgiem un sētām, saiešanas namiem un baznīcām ceļo nezināmu autoru sacerētas paskvilas, pamfleti un proklamācijas, "letofīlisma barveža" (29.) Krišjāņa Valdemāra… Lasīt vairāk
Vēlmi attiecināt Krievijas un Polijas agrāros likumus arī uz Baltijas zemniekiem 1862. gada 15. septembrī izsaka Vecpiebalgas, 1863. gada 11. februārī - Vecpiebalgas un Veļķu, 1863. gada 7. martā-Ogresmuižas, 1863. gada 20. martā- Veselavas zemnieki. Piebaldzēni visu zemnieku vārdā lūdz: " 1) l… Lasīt vairāk
Baltijas guberņu zemnieku cerības panākt izdevīgākus zemes iegūšanas noteikumus vēl vairāk stiprina 1863. gada poļu sacelšanās, Labā krasta Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latgales zemnieku nemieri un šo notikumu izraisītās tālākās Krievijas agrārās likumdošanas pārmaiņas. Lai sašķeltu zemniek… Lasīt vairāk
Tikai 69 gadi pagājuši, kopš Garlībs Helvigs Merķelis "Latviešos" pravietoja: " Šī lēnprātīgā padevība, šī mierīgā klusēšana zem patvaļas sitieniem, .. , nav tas, par ko to uzskata muižnieki.Tā nav stulba rezignācija, bet apslēptas dusmas, nozīmīgākais simptoms vislielākajam izmisumam… Lasīt vairāk
" Pēterburgas Avīzes " ne ar pušplēstu vārdu nemudina zemniekus uz bruņotu cīņu ar kaklakungiem.Tās tikai "sēj vēju".1864. gada rudenī vairākas Vidzemes pagastvaldes pa pastu saņem proklamāciju, kura vēstī par "pļaujas" tuvošanos:" Dedzīgi mīļoti tautas brāļi! Mēs … Lasīt vairāk
Pilnīgi noklusēt Krievijā paredzētos pārkārtojumus Baltijas muižniekiem, protams, neizdodas.1862. gada oktobrī "Pēterburgas Avīžu" izdevējs Krišjānis Valdemārs raksta: ".. tūkstošiem atvaļinātu zaldātu, tirgotāju, ebreju un ceļotāju paziņo latvietim un igaunim šīs uzbudinošās vēstis&q… Lasīt vairāk
Vidzemes zemnieku likums stājas spēkā tikai 1863. gada jūnijā- 31 mēnesi pēc tā apstiprināšanas.Paredzēdama, ka 1861. gada 19. februāra reforma izraisīs Baltijas zemniekos vēlēšanos panākt viņiem izdevīgas pārmaiņas arī 1860. gada Vidzemes zemnieku likumā, Baltijas muižniecība cenšas nepieļaut vidz… Lasīt vairāk
"..latviešu zemnieks, ko pati daba nolēmusi verdzībai,nav radīts brīvai dzīvei" ( 5.), kritiķis E. Lēnings izsaka baltvācu vidū valdošo pārliecību. 10 gadus cīnījušies par 1849. gada likuma nodošanu aizmirstībai, pret tajā paredzēto visas zemnieku klaušu zemes obligāto pārdošanu vai iznom… Lasīt vairāk
I. "AK, LATVJU CILTS,JŪS ZEMNIEKI..." "Latvieši ir tauta bez nacionālām jūtām un nacionālā lepnuma..,bez vēstures, kas spēj iedvesmot"( 1.), raksta baltvācu liberālis P. Ungerns- Šternbergs. Mācītājs G. Braže: "Šīs mazās tautiņas liktenis ir tāds pats kā pārējo jau no … Lasīt vairāk