Jaunatnes lietas

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 2

Teksta lapa

 

Gads

     Valoda

    

    Izdevējs

METODISKI, MĀCĪBU UN INFORMATĪVI MATERIĀLI

       

Brīvprātīgā darba organizēšanas rokasgrāmata

Rokasgrāmata ir vienkāršs un ātri uztverams palīgmateriāls, kas soli pa solim atklāj tās lietotājam – brīvprātīgo darba organizētājam – pamat lietas par brīvprātīgo darba organizēšanu no vajadzības apzināšanās līdz brīvprātīgo programmas īstenošanai un tās turpmākas attīstības plānošanai. Šī rokasgrāmata būs noderīga ikvienai organizācijai, valsts un pašvaldību institūcijai, kas vēlas spert soli tālāk no virspusējām zināšanām un izpratnes par brīvprātīgo darbu, lai tuvotos pieredzei, ko organizācijai sniedz šī resursa pārdomāta un mērķtiecīga izmantošana.

http://www.brivpratigais.lv/attachments/article/248/Rokasgramata.pdf

2011

LV

    

Biedrība „Brīvprātīgais.lv”

Brīvprātīgā darba organizēšana pašvaldībā. Rokasgrāmata pašvaldību darbiniekiem.

Šī rokasgrāmata ir domāta ikvienam pašvaldību un to padotības iestāžu darbiniekam, bet īpaši noderīga tā būs tiem pašvaldību darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un kas organizē izglītības, sporta un kultūras pasākumus pašvaldībā, kā arī skolotājiem. Apjomīgākais materiāls latviešu valodā par brīvprātīgo darbu (124.lpp).

http://www.iksd.riga.lv/upload_file/IKSD_pievienotie/2011_9/Brivpratiga%20darba%20organizesana%20pasvaldiba2.pdf

2011

LV

    

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Metodoloģija brīvprātīgā darba pieredzes dokumentēšanai

Atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai brīvprātīgā darba organizētājs (biedrība, nodibinājums, valsts vai pašvaldības iestāde) var sagatavot un izsniegt apliecinājumu saviem brīvprātīgajiem par pieredzi, kas gūta, ilgstoši veicot brīvprātīgo darbu. Standartizētā veidlapā tiek iekļauta informācija par nostrādāto laiku, veiktajiem pienākumiem, kā arī prasmēm, kuras brīvprātīgais ir attīstījis, strādājot pie brīvprātīgā darba organizētāja. 

http://www.e-skola.lv/public/38016.html

2011

LV

    

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Vadlīnijas par skolēnu projektu nedēļas aktivitāšu organizēšanu Eiropas Brīvprātīgā darba gada ietvaros

Lai arī vadlīnijās minēts, ka tās domātas projektu nedēļas aktivitāšu organizēšanai skolās Eiropas Brīvprātīgā darba gada ietvaros (2011), tomēr vadlīnijās minētie ieteikumi ir noderīgi arī visus turpmākos gadus. Projektu nedēļas mērķis ir izpratnes veicināšana par brīvprātīgā darba vērtību un nozīmi, uzlabot vispārējo izpratni par brīvprātīgā darba iniciatīvas būtību — sabiedriskās līdzdalības izpausmi.

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/jaunatne/Vadlinijas_skolenuEBDG2011_aktivitates.pdf

2011

LV

    

LR Izglītības un zinātnes ministrija

Brīvprātīgo darbība nevalstiskajā organizācijā. Metodiskais materiāls darbam ar brīvprātīgajiem.

Metodiskais materiāls ir kā ceļvedis tām biedrībām un nodibinājumiem, kuras savā darbā iesaista vai plāno iesaistīt brīvprātīgos palīgus.

http://www.nvo.lv/files/Brivpratigie_NVO.pdf
2007LV    NVO Institūts

Pirmā darba pieredze jaunietim. Ieteikumi darba devējiem un prakse.lv veiksmes stāsti.

Šajā rokasgrāmatā atradīsiet vienkāršā valodā izklāstītus un konkrētus ieteikumus prakses un brīvprātīgā darba organizācijai. Ieteikumi noderēs gan tiem, kuri jau savā darbībā veiksmīgi iesaista jauniešus, gan tiem, kuri vēl tikai plāno to darīt. Piedāvāti arī iedvesmojoši veiksmes stāsti par to kā jauniešus savā komandā uzņēmuši citi darba devēji.

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/EBDG/prakses-un-BD-rokasgramata.pdf

2011

LV

    

Biedrība „Jauniešu konsultācijas”

Brīvprātīgā ceļojums. Komikss par brīvprātīgajiem.

Komiksa varoņi piedāvā doties aizraujošā ceļojumā, kas atklāj, kas ir brīvprātīgais darbs un kādā veidā tas izpaužas.

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/EBDG/izdale/Komikss_EBDG.pdf

2011

LV

    

Biedrība „Jauniešu konsultācijas”

Brīvprātīgā ceļojums. Mazais komikss bērniem.

Komikss pašiem mazākajiem par to, kas ir brīvprātīgo darbs. Brošūru var izmantot arī kā krāsojamo grāmatu.

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/EBDG/izdale/Komikss_berniem_EBDG.pdf

2011

LV

    

Biedrība „Jauniešu konsultācijas”

Tests „Vai esi gatavs brīvprātīgajam darbam?”

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/EBDG/izdale/Tests_EBDG.pdf

2011

LV

    

LR Izglītības un zinātnes ministrija

ABC par EBD

Šķir lapu pēc lapas un iepazīsties ar Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Jaunatne darbībā apakšprogrammu Eiropas brīvprātīgais darbs. Iepazīsti to caur mūsu ex-brīvprātīgo priekiem, sāpēm un atziņām. Mēs neļausim Tev palaist šo lielisko iespēju gar ausi, matiem un kājām, nedz arī aizbraukt EBD projektā nesagatavotam. Apbērsim Tevi ar formalitātēm, radoši praktiskiem padomiem un atklātiem pieredzes stāstiem.

http://www.redngo.lv/rokasgramata.pdf

2010

LV

    

Biedrība „Radošu efektu darbnīca”

Algots darbs, prakse un brīvprātīgā darbs: līdzības un atšķirības

Skaidrojums par juridiskām atšķirībām starp algotu darbu, brīvprātīgo darbu un praksi.

http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=227017

2011

LV

    

Lolita Lūse, Latvijas Vēstnesis

Kas ir brīvprātīgo tūrisms?

Brīvprātīgo tūrisms (VolunTours™) ir kas vairāk par brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgo tūrisms ir jauns ceļošanas veids. Tā ir revolucionāra mijiedarbība starp jums un jūsu galamērķi. VolunTours™ ir nākamais solis unikālu tikšanos un ceļošanas pieredzes attīstībā. http://www.brivpratigais.lv/attachments/article/204/BD_turisms.pdf

2011

LV

    

Biedrība „Brīvprātīgais.lv”

Brīvprātīgais darbs – kādas ir atšķirības dalībvalstīs?

Materiālā apskatīti Polijas un Ungārijas piemēri.

http://www.brivpratigais.lv/attachments/article/201/bd_atskiribas%20dalibvalstis.pdf

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef11033.htm

2011

LV

    

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (tulkojums Biedrība „Brīvprātīgais.lv”)

Virtual volunteering resources

Virtual volunteering means volunteer tasks completed, in whole or in part, via the Internet and a home or work computer. It's also known as online volunteering, cyber service, online mentoring, teletutoring and various other names. Virtual volunteering allows agencies to expand the benefits of their volunteer programs, by allowing for more volunteers to participate, and by utilizing volunteers in new areas. The information in this section of ServiceLeader.org will benefit volunteers as well as volunteer managers and service leaders who are interested in utilizing technology to benefit their organizations.

http://www.serviceleader.org/virtual

2012

EN

    

Serviceleader.org


PĒTĪJUMI PAR BRĪVPRĀTĪGO DARBU

       

Brīvprātīgā darba attīstības iespējas Latvijā un tā ieguldījums tautsaimniecībā

Pētījuma mērķis bija iegūt datus un vispusīgi analizēt brīvprātīgā darba situāciju Latvijā – analizēt brīvprātīgā darba aktīvo veicēju sociāli demogrāfisko un vērtību profilu, identificēt šķēršļus brīvprātīgā darba plašākai popularitātei sabiedrībā kopumā, izvērtēt informētību par brīvprātīgo darbu, kā arī apzināt Latvijas iedzīvotāju ieinteresētību un gatavību iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā. Pētījuma ietvaros tika veikti arī ekonomiski aprēķini par brīvprātīgā darba ieguldījumu tautsaimniecībā kopumā, aprēķinot brīvprātīgā darba ieguldījumu iekšzemes kopproduktā.

http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/IZM_BrivpratigaisDarbs_Zinojums_Laboratory_07_2011.pdf

2011

LV

    

SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”

Pašvaldību politika un prakse brīvprātīgā darba jomā

Veiktais pētījums ir viens no pirmajiem mēģinājumiem kvalitatīvi izpētīt, kāda ir situācija brīvprātīgo darba jomā Latvijā. Ko mēs saprotam ar brīvprātīgo darbu un kur ir tā robežas? Kāds atbalsts nepieciešams brīvprātīgo kustībai un kāpēc?

http://www.brivpratigais.lv/attachments/article/211/brivpratigo_darba_petijums_2011.pdf

2011

LV

    

Biedrība „Brīvprātīgais.lv”

Participation in volunteering and unpaid work. Second European Quality of Life Survey

2011.gada sākumā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) publicēja datus par Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju piedalīšanos brīvprātīgo kustībā un neapmaksātā darbā. Secināts, ka vairāk nekā viena piektā daļa eiropiešu (nedaudz virs 20%) piedalās brīvprātīgajā darbā un labdarības pasākumos. Vislielākais līdzdalības procents ir Dānijā, Somijā un Zviedrijā, kur vidēji 45% iedzīvotāju vecumā no 18 gadiem ir iesaistīti brīvprātīgajā darbā. Grieķijā, Maltā, Portugālē un Spānijā un jaunākajās dalībvalstīs - Bulgārijā un Rumānijā- līdzdalības līmenis svārstās vidēji no 10% līdz 15%. Līdzdalības līmenis ES 15 dalībvalstīs ir augstāks nekā 12 jaunajās dalībvalstīs.

http://www.brivpratigais.lv/attachments/article/242/EUROFOUND.pdf (http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/02/en/1/EF1102EN.pdf

2011

EN

    

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

(kopsavilkums latviski Biedrība „Brīvprātīgais.lv)

Report "Mobility of young people – Opportunities and obstacles for cross-border volunteering for young people, particularly with fewer opportunities"

http://www.eyv2011.eu/resources-library/item/513-research-seminar-mobility-of-young-people-cross-border-volunteering

2011

EN

    

Eiropas Savienība/ Eiropas Padome

Pētījumi par brīvprātīgo darbu dažādās Eiropas Savienības valstīs

http://www.eyv2011.eu/resources-library/itemlist/category/18-national-research

 

EN

     
Flash Eurobarometer 319a „Youth on the move”

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_319a_en.pdf

2011

EN

    

Eiropas Komisija, Eirobarometrs

teksts

Ja zini vēl kādu noderīgu materiālu, kuru būtu noderīgi pievienot šim sarakstam, raksti uz brivpratigais2012@gmail.com