Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

 

Ieteikt
 1

Bibliotēkas vēsture

18.gadsimta beigās Liepāja ir lielākā tirdzniecības pilsēta Kurzemes hercogistē un tajā ir 4124 iedzīvotāji. Šajā laikā Rietumeiropā literatūras izplatīšanā lielu nozīmi iegūst lasīšanas biedrības. Arī Liepājas Annas draudzes mācītājs Johans Andreass Grunts ar apkārtrakstu aicināja pilsētas iedzīvotājus, grāmatu mīļotājus apvienoties biedrībā un sastādīja nākamās biedrības un bibliotēkas dibināšanas plānu, kura pirmajā pantā teikts: „Lai sekmētu zinātnes un grāmatniecības attīstību, pēc citu civilizētu pilsētu piemēra ar nelieliem izdevumiem apvienojas labu grāmatu lasīšanas biedrībā…”

txt_288531_uber
Liepājas pilsētas rātsnams, kurā kādu laiku atradās pilsētas bibliotēka

1777.gadā Mārtiņnedēļas trešdienā, 13.novembrī Liepājā pirmo reizi sanāca 61 grāmatu mīļotājs un šai sanāksmē tika nodibināta pilsētas un lasīšanas bibliotēka (Stadt-und Lesebibliotehek), apstiprināja tās statūtus, kas noteica, kurš var būt par bibliotēkas lasītāju un kādi ir tā pienākumi, tika paredzētas grāmatu iegādes ievirzes pa zinātņu nozarēm un iecelta bibliotēkas vadība.
Pirmo biedrības biedru un lasītāju vidū bija vairāki rātskungi, mācītāji, ģilžu vecākie, tirgotāji, advokāti, rakstveži, grāmatiesējēji un citi.
Tika nolemts, ka bibliotēka nepiederēs vienai personai, bet būs sabiedrisks īpašums, kas uz visiem laikiem tiek nodots Liepājas pilsētai.

Nozīmīgākie gada skaitļi bibliotēkas darbībā
- 1777. - bibliotēkas dibināšana un galveno darbības virzienu (literatūras iegāde, grāmatu kataloga sastādīšana, iespiešana un izdošana) attīstība,
- 1799. – bibliotēku slēdz un grāmatu fondu glabā pilsētas rātsnama bēniņos,
- 1839. - pēc Lielās ģildes vecākā Kārļa Gotlība Ūliha ierosinājuma atjauno pilsētas bibliotēku,
- 1919. – pirmo reizi Latvijā bibliotēkā atver nodaļu bērniem līdz 15 gadiem,
- 1923. - bibliotēku pārceļ uz Zivju ielu, pirms tam tā atradusies gan Rātsnamā, gan Vakzāles ielā 19 (tagad Rīgas iela),
- 1945. – nodibina Liepājas Valsts zinātnisko bibliotēku un pilsētā paralēli darbojas divas bibliotēkas - pilsētas 1.bibliotēka un zinātniskā bibliotēka,
- 1953. – apvieno abas bibliotēkas un izveido Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku,
- 1977. – izveido centralizēto bibliotēku sistēmu – Liepājas CZB ar piecām filiālbibliotēkām (trīs pieaugušo un divām bērnu),
- 2007. – bibliotēkai Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku akreditācijas komisija piešķir reģiona galvenās bibliotēkas statusu.