Bauskas rajona lauku partnerība

 

Ieteikt
 4

Par mums

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” ir vietējo organizāciju (pašvaldību, NVO, uzņēmēju) un iedzīvotāju apvienība, kas darbojas Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un Rundāles novados, un tās būtība ir veicināt līdzsvarotu pilsētas un lauku teritorijas attīstību, šajā procesā aktīvi iesaistot arvien jaunus novadu iedzīvotājus un uzņēmējus.

Partnerība ir izstrādājusi Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam, lai īstenotu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" bierības darbības teritorijā.

Tā ir iespēja atklāta projektu konkursa kārtībā piesaistīt finansējumu:
           - uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai; 
           - tūrisma nozares attīstībai un sadarbības veicināšanai;
           - novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstībai;
           - apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošanai;
           - sadarbības veicināšanai uzņēmēju, NVO un pašvaldību starpā.

Stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai un pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" īstenošanai Partnerība ir ieguvusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 1,9 miljonu eur apmērā. Projektu konkursi tiek īstenoti ciešā sadabībā ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu.

Šis ir jau trešais plānošanas periods, kurā Bauska rajona lauku partnerība darbojas ES investīciju piesaistes jomā. Partnerībai ir pieredze divu Bauskas rajona attīstības stratēģiju veiksmīgā īstenošanā kopš 2006.gada.

Ar Bauskas rajona vietējās attīstības strateģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv."Katrs pieņemts lemums, ja tam seko rīcība, dod rezultātu" /Agita Hauka, biedrības valdes locekle/Bauskas rajona lauku partnerības darbības teritorija