Z/s Baltās Anemones

 

Ieteikt

Atpakaļ uz stāstu sarakstu

Teikas par Jumpravām

Draugiem lietotājs
Ievietots: 4. jūn 2011 18:58

Ikvienam Jumpravu iedzīvotājam jau kopš bērnības ziņkāri un lepnumu par šo vietu rada ne vien gleznainā daba, bet arī Jumpravmuižas teiksmainība. Nesen, šķirstot "Latviešu tautas teikas", uzgāju divus nostāstus par šo vietu. Сerot, ka jums leģendas patīk tikpat ļoti, cik man, atļaušos šos stāstus citēt. "Jumpravmuižā pie Lielupes ir klintis. Zem klintīm var redzēt eju. Eja iet apakš upes un aiziet līdz pat Bauskas pilskalnam. Pa šo apakšzemes ceļu senāk brauca lielkungi. Tagad eja dažās vietās aizbirusi, bet pie Jumpravmuižas var diezgan dziļi ieiet iekšā." /1376, 3910. Marta Višķere Bauskas Mežotnē, 73.g. v.; pier. R.Balode 1939./ "Teika stāsta, ka no Bauskas pils uz Jumpravmuižu vedot apakšzemes gaņģis. Teikai nav nekāda pamata. Jumpravmuižā ir mākslīgas drupas, skaistuma dēļ. Stāstīts, it kā drupu vietā agrāk bijis klosteris. Jumpravmuižas barona Volfa sieva bijusi katoliete, pie viņas braukušas mūķenes arī no svešām zemēm; baronietes viesiem taisītas klostera drupas." /1975, 1517. Valdemārs Zilacis Bauskas Rundālē, 83 g. v.; pier. K.Banga 1965./
Ieteikt
 1