Alūksnes muzejs

Oficiālā lapa

 

Ieteikt

Piedāvājam:

Muzejpedagoģiskās programmas:


“ELZAS SKOLIŅA” ar princesi ELZU!
 • veidot priekšstatu par muzeju, atgādināt par labas uzvedības manierēm, sekmēt personisko izaugsmi.
 • prezentācija par tādiem jautājumiem kā “Kas ir muzejs?”, “Ko muzejā var redzēt?”, “Kā jāuzvedas muzejā, bērnudārzā, ar draugiem, pie galda, mājās un uz ielas?”;
 • animācijas filmas skatīšanās;
 • muzeja izstādes apmeklējums;
 • praktiskā nodarbība: Ziemassvētku dekora veidošana.
 • pirmsskolas vecuma bērni līdz 2.klasei. Nodarbības ilgums 1,10 h.


“7. SIGULDAS KĀJNIEKU PULKA MANTOJUMS ALŪKSNĒ”
 • veidot priekšstatu par 7. Siguldas kājnieku pulka izveidošanos un kara gaitām Brīvības cīņu laikā un darbību Alūksnē 20. gs. 20.-30. gados.
 • prezentācija vai dokumentālā filma par pulka izveidi, dalību Brīvības cīņās, ieguldījumu Alūksnē starpkaru periodā;
 • uzdevumi par prezentācijā vai filmā apgūto;
 • izstādes “7. Siguldas Kājnieku pulka mantojums Alūksnē” apskate;
 • praktiskā nodarbība: krūšu nozīmītes veidošana.
 •  6. līdz 12.klasei. Nodarbības ilgums 1,10 h.


“NAUDAS VĒSTURE”
 •  veidot priekšstatu par naudas attīstību no aizvēstures līdz mūsdienām. Iepazīt naudas īpašības. Izprast naudas nozīmi mūsdienās.
 • Īsfilmas “Naudas rašanās vēsture” skatīšanās;
 • uzdevumi un pārrunas par filmā apgūto;
 • Alūksnes muzeja krājumā esošās naudas apskate, pārrunas par naudas vēsturi Latvijā;
 • praktiskā nodarbība: monētas veidošana.
 • 3. līdz 9. klasei. Nodarbības ilgums 1, 10 h.


“ARHEOLOĢIJA”
 • veidot izpratni par arheologu darbu, arheoloģiskajiem izrakumiem Alūksnē.
 • prezentācija “Kā strādā arheologs?”;
 • uzdevums un galda spēles par prezentācijā apgūto;
 • izstāžu “Laikmetu mielasts” un “Asaru senkapi” apmeklējums;
 • praktiskā nodarbība: “arheoloģiskie izrakumi” vai rotaslietas veidošana (atkarībā no laikapstākļiem).
 • pirmsskolas vecuma bērni līdz 9. klasei. Nodarbības ilgums 1h.


“LIVONIJAS ORDEŅA PILS”
veidot priekšstatu par Livonijas ordeņa pils vēstures attīstības gaitu un notikumu likumsakarībām, veicināt interesi par pilsētas vēsturi, sekmēt pilsonisko izaugsmi.
 • informatīvo materiālu aplūkošana par pils vēsturi;
 • prezentācija “Livonijas ordeņa pils un tās apkārtne no aizvēstures līdz mūsdienām”;
 • uzdevums par prezentācijā apgūto;
 • teikas par Pilssalu un Tempļa kalnu;
 • izstādes “Laikmetu mielasts” apskate.
 • praktiskā nodarbība: pils ģerboņa zīmēšana.
 • 6. līdz 9. klasei. Nodarbības ilgums 1,30h.


“KO ĒDA, KUR DZĪVOJA UN AR KO NODARBOJĀS ALŪKSNES IEDZĪVOTĀJI AIZVĒSTURĒ”
 • veidot priekšstatu par aizvēstures periodu – augu un dzīvnieku valsti akmens laikmetā, seno iedzīvotāju apmetnes vietām, nodarbošanās veidu, sadzīvi.
 • Prezentācija par aizvēsturi;
 • izstādes “Laikmetu mielasts” apskate;
 • uzdevumi par prezentācijā un izstādē apgūto;
 • praktiskā nodarbība: trauka veidošana no māla auklas vai ķemmes – bedrīšu tehnikā.
 • 6. līdz 12. klasei. Nodarbības ilgums 1h.


“IEPAZĪSTI ALŪKSNI”
iepazīties ar Alūksnes pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu.
 • doties pētnieciskajā ceļojumā ar karti. Pēc apraksta un fotogrāfijām atrast kultūrvēsturiskos objektus un nofotografēt tos.
 • Sasniedzot galapunktu, atrādīt fotogrāfijas un piedalīties viktorīnā.
 • 5.- 12. klasei, nodarbības ilgums 1h 30 min.

KĀZU PROGRAMMA

Uz muzejpedagoģiskajām programmām un apmeklējumiem grupās, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 25665538, 64381321 vai e-pastu muzejs.info@aluksne.lv