Rīgas Juridiskā augstskola

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 2

STUDIJU PROGRAMMAS

BAKALAURA PROGRAMMAS

Rīgas Juridiskā augstskola piedāvā bakalaura studijas programmās Tiesības un bizness un Tiesības un diplomātija. Bakalauru programmas tiek piedāvātas angļu valodā un studiju ilgums ir trīs gadi. Lielu daļu mācību nodrošina starptautiskie pilna laika mācībspēki, kā arī viesprofesori un vieslektori no dažādām valstīm. Augstskolā ieviests interaktīvs mācību process, pētnieciskais darbs un zināšanu praktiskā pielietojamība. Bakalaura grāda ieguvējiem pavērsies iespējas tiesību, biznesa un diplomātijas jomās!

Uzņemšana jau ir sākusies!

Vairāk par programmām un uzņemšanu: http://www.rgsl.edu.lv/index.php?option=…


MAĢISTRANTŪRAS PROGRAMMAS

Rīgas Juridiskā augstskola piedāvā sešas akreditētas maģistrantūras programmas Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības (LL.M), Tiesības un finanses (LL.M), Jurists lingvists (LL.M), Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības (LL.M), Pārrobežu komerctiesības (LL.M), ES tiesības un politika (LL.M)

Pasniegšanas metodoloģijas pamatā ir pētnieciskais darbs, un tā aptver vairāk nekā tikai tiesību zinātņu jomu, piedāvājot piekļuvi arī tādām saistītām nozarēm kā ekonomika, finanses, politoloģija un lingvistika.

RJA kā izcilības centrs ir Latvijas Universitātes neatkarīga institūcija, un mācības notiek tikai angļu valodā. RJA lepojas ar starptautisku studentu sastāvu, kas nāk no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Balkānu reģiona, NVS valstīm, kā arī Ziemeļamerikas. Lielu daļu mācību nodrošina viesprofesori no starptautiski atzītām universitātēm un organizācijām. Kursos tiek arī pieaicināti vieslektori – vadošie praktiķi no dažādām, starptautiskajām organizācijām.

Uzņemšana jau ir sākusies!

Vairāk par programmām un uzņemšanu: http://www.rgsl.edu.lv/index.php?option=…